Távol álljon tőlem, hogy életrajzi elemeket vonjak ide, annál is inkább, mert életeseményeiről elmondott emlékei jelentősen eltérnek azok egyéb szereplőinek emlékeihez képest. Sorosnak pedig van rá pénze, hogy a saját verzióját folyassa a csapból is, míg a többieknek nincs. Így aztán meg is tudja teremteni a filantróp illúziót.

Elérkeztünk az első ponthoz, a pénzhez, vagyonhoz. Gondolkodjunk el rajta, hogy a szélesen értelmezett átlagos vagyoni helyzet fölé emelkedő emberek vajon milyen alapértékek mentén élnek: önzetlen jótét lelkek, vagy különösebb erkölcsi aggály nélkül taposnak át bárkin? Jelentősebb vagyont szerezni két módon lehet: szerencsével, és taposással. Nem, kérem, csak munkával nem lehet vagyont szerezni. A szerencse vagy a taposás kulcselem. Ha a jótét lélek lenne az út a hatalmas vagyonhoz, akkor Teréz anya nem csak lélekben, hanem pénzben is korunk egyik leggazdagabbika lett volna. Ja, hogy ő, mint általában mindenki, akinek transzcendens, valódi értékekről szól az élete, magasról tett a vagyonra, a pénzre, életének látványelemekkel feldobott optikai tuningjára?
Ez persze nem azt jelenti, hogy aki szegény, az jó ember, aki gazdag, az rossz, de az biztos, hogy az ember képességeinek megfelelően, de mindig az az oldala erősebb az életének, ami a lelkének, a szívének fontos, ahol az értékeit hordozza. Mert abba tud őszintén valódi erőt, energiát fektetni. Ezért is van, hogy rengeteg gazdag emberről nem a pénzesség jut eszünkbe, hanem az a valami, amit „letett az asztalra”, és amiből Isten kegyelme (=szerencse) révén, vagyonra is szert tehetett. Tehát, akinek a közösségben az elsődleges meghatározója, hogy sok pénze, vagyona van…nos, abból csak az látszik, hogy neki az a fontos az életben. Hogy emellett mennyi hazug arculatot épít magának a pénzéből, az más kérdés.
A hogyan szerez vagyont után jön a következő kérdés: mire használja? A luxus külsőségeken túl, használja-e valamire, vagy valóban ennyi az egész ember?
A karitatív célokra adományozást hagyjuk. A gazdagok körében az arculatépítés miatt és a státusz bizonygatására kötelező divat elem a jótékonykodás ilyen-olyan formája. A társadalom meg hasra esik tőlük, hogy úristendejófejek. Széchenyi, na ő „jó fej” volt! Ma egy tanyasi idős néni máson segíteni akaró ezer forintja sokkal nagyobb érték, mert az valóban lélekből fakad, és arányaiban jelentős áldozatnak számít. Magától von meg jót azért, hogy másnak is jobb lehessen. És, ha van módja, akkor később meg is kérdezi, hogy megoldódott-e a gond…mert a cél az volt.
Szóval, ott tartunk, hogy mit is kezd a pénzével.
Soros György, aki mindenki fejében csak A Milliárdos-ként él, ki tudja, hányakat eltaposva megszerezte vagyonát, és immár évtizedek óta a nyílt társadalmak létrehozását tekinti küldetésének, öl bele dollár milliárdokat számolatlanul civil szervezetek ezreinek hálózatán keresztül szerezve érvényt jó (?) szándékának: oktatás, migráció támogatása, a kritikus szemlélet hangoztatása (a tapasztalatok alapján azért nem mindenkivel szemben, hanem döntően a nemzeti összetartozás mentén államot szervezni kívánó politika ellen).
Ennek részeként Budapesten létrehozott egy egyetemet is, amely bár minden gondolatnak teret ad (ez biztos…?), de kritikus gondolkodásra nevel, és a nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeit kutatja. Ja, és hogy kellően vonzó legyen a képzés az egész világ számára, nem csak magyar, hanem amerikai diplomát is ad.
A befogadó ország pedig egyszer csak azt mondja: nincs ez így jól. A képzés maradhat, de nézzük meg, hányan kíváncsiak rá normál versenykörülmények között. Hiszen miért is kaphatnak még amerikai diplomát is a végzett diákok, mikor a képzést végző egyetem és az amerikai diplomát kibocsátó szervezet nem ugyanaz? Ráadásul, ez utóbbi valójában nem is végez oktatási tevékenységet hazájában, amelynek diplomáját osztogatja.
Nos, Soros György pontosan tudja, hogy ha nem adhat ki amerikai diplomát, akkor bizony kutya sem lesz kíváncsi az egyetemére, és hogyan fogja akkor új világrendje elitjét képezni? Ezért aztán, beindítja a teljes letámadást ez ellen az ország és kormánya ellen.
De, liberális barátaim: miért akartok valamit ilyen durva terrorral ráerőltetni másokra? Miért nem viszi Soros György oda a képzését és egyetemét, ahol már megvalósította a nyílt társadalmat? Ott lenne az élő példa, hogy milyen szuper! Ja, hogy ilyen még nincs? Vagy, nem szuper? De, miért ragaszkodik ennyire ahhoz, hogy itt, nálunk, Magyarországon legyen az ideológiai képzésének főhadiszállása. Nálunk, akik nem tudjuk becsülni ezt a hihetetlen értéket?
Mert, egyáltalán, mire jó a nyílt társadalom?
Ahova bárki jöhet és mehet, bármikor. Ahol mindenki elfogad mindenkit. Mindegy, hogy milyen vallású, hagyományú, kultúrájú. Szóval, mire jó? Haza helyett átjáróháznak?
Mik az értékek, az igazodási pontok, a fő szabályok egy ilyen nyílt társadalomban? Az egymással szemben álló hagyományok, értékek ellentétét hogyan kell feloldani? Ki az értékesebb? A zsidó, vagy a muzulmán, vagy a keresztény? Vagy ezeket az értékeket kell mindenkinek feladni a közösségben, és egy semleges massza részévé válni? Vagy, a szabály, hogy nincs szabály, mert az csak korlátoz? Előre az anarchiáért, az erősebb kutya ….? Nem, nincs rá minta, sehol nem működik, mindenhol csak mázos felszín alatt lappangó gyilkos indulatokig tudtak eljutni, amelyek immár ki-kitörnek.
Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy majd annyira belátók és elfogadók lesznek az emberek, hogy egy konzervatív és egy szélső liberális, mivel tekintettel vannak egymás érzéseire, a közéletben, közterületen majd valahol középen találkoznak. A hétköznapok szintjén majd egy muzulmán és egy keresztény együtt tudomásul veszi: lehet szoknyát hordani az utcán, de bokáig érjen, mert az az arany középút? Egy tesztoszterontól túlfűtött konzervatív macho és egy maszkulin vonású szingli leszbikus remekül kijönnek majd egymással, mert az ’embert’ keresik a másikban?
Nos, nem, néhány kuriózum számba menő egyedi kivételtől eltekintve ilyen nincs, sosem volt, és a 7 milliárd ego által meghatározott földi világban valószínűleg soha nem is lesz. A nyílt társadalmakban is legfeljebb gyűlölet-káosz. Nem, nem lehet 7 milliárd embert átalakítani. Ennél sokkal kevesebbet sem képesek az emberek engedni, hétköznapi csipp-csupp ügyekben sem, még saját szeretteik irányában sem. A liberálisok sem. Az Istenben valóban hívők sem.
Egy kicsit nehezebben érthető levezetés: ami nekem valódi érték, azt én védem, meg akarom élni a mindennapokban, emberi kapcsolataimban, és azt akarom terjeszteni, mert úgy vélem, az a legjobb a fennálló lehetőségek közül. Mindenkit, aki nem ezt éli, alapvetően megtévedt embernek tartok, és habitusomtól függően meggyőzéssel, elkerülő távolságtartással, sajnálattal, vagy elnyomó agresszióval viszonyulok hozzá. Ha rövid távú érdekem úgy kívánja, jópofizok kicsit. Az értékeim a személyiségem szerves részét képezik, ezekre épülök, még ha az idővel változnak, csiszolódnak is, tapasztalataim révén. Ha elég sokat megélek és tapasztalok, akkor az értékeim akár jelentősen át is alakulhatnak, mert rájövök, hogy van egy felettes Igazság, és hogy oda számtalan úton el lehet jutni. Tehát, az én utam nem feltétlen jobb, másoké nem feltétlen rosszabb, csak más. Ettől még én a sajátomat akarom járni, melyen (nemzet)közösségi és családi kultúrám, hagyományaim, az alapvető vallási tézisek megélése visz előre. Aki ezeket a közösségi értékeket akarja elvenni tőlem és közösségemtől, az valójában önmagamtól akar megfosztani, és arról az útról letaszítani, amelyen a felettes Igazsághoz közelítek. Legyek magyar, szír, kongói, vagy bármilyen.
Kinek lehet ez a célja, és miért?
A Soros féle világnézetben az a biztos, az igazodási pont, hogy az érkezők mindig értékesebbek, mint a befogadók csakúgy, mint egy társadalom normáitól eltérők és a kevesebben levők. Ez az egyetlen, gyakorlatban megvalósuló „szabálya” van a Soros György féle nyílt társadalom világnézetnek. Vagyis, az a lényege, hogy ne legyenek vezérértékek, igazodási normák, mert az mindenképp korlát az annak megfelelni nem akarok vagy tudók számára. Ez az úgynevezett kirekesztés elleni harc…
A tények azonban makacs dolgok, és az elmúlt években, pont a közel-keleti helyzet kapcsán azért kiderült, hogy bárki bármit mond, az emberiség döntő része mégis a saját hazájában, kultúrájában, vallásával képes és szeretne boldog életet élni.
A nagyon cuki, emberbarát Soros György vajon miért nem azon dolgozik országok éves költségvetési bevételével versenyző vagyonával, hogy a migránsok a saját hazájukba térhessenek vissza mielőbb? Miért nem arra költi ezt a mérhetetlen mennyiségű pénzt, hogy ott segítsen békét, emberi életkörülményeket teremteni, világpolitikai befolyását miért nem ebbe az irányba használja? Miért az a fontos, hogy ezeket a szerencsétleneket mindenképpen az európai országok lakossága közé nyomja be, feloldhatatlan érték-szembenállásokra alapuló konfliktusokat szítva?
És, ha annyira jó szándékkal van, akkor vajon miért zavarja, ha az általa befolyásolt országokban a kormány a civil szervezetek finanszírozását átláthatóvá akarja tenni?
Mert annyira, de annyira jó ember, hogy a jót mindenkinek bármi áron akarja? Mert a tudatlan gyermek (ország) nem érti, hogy ez az ő érdeke, de majd ráerőltetem, és akkor utána rájön, milyen jó is ez neki? Istent akar játszani? Ja, azt nem, mert Ő megadja az embereknek a választás szabadságát.
Ugyan már! Soros György tesz arra, az emberek boldogok-e. Sem az nem érdekli, hogy a szír Mohamed és családja boldog-e, sem az nem, hogy a svéd bennszülött Thea boldog-e. Nem érdekli, hogy ez a helyzet egyiknek sem jó, a különbségek akkorák (világnézet, kultúra, hagyomány és elfogadási képesség terén), hogy esélytelen a „mindkét fél enged kicsit” taktika. Mert nem kicsit kellene engednie mindkét félnek, hanem önmagát feladni, és középen, egy értelmetlen semlegességbe beleszürkülve találkozni. És ez sokkal inkább a gyűlöletet növeli, mint a toleranciát.
Ezt már mindenki látja. Én, Ön, Mohamed és Thea is.
De Soros valamiért mégiscsak borzasztóan akarja azokat a nyílt társadalmakat! Miért? Valaki válaszoljon nekem! Ha a tények azt mutatják, hogy az emberek nem boldogok, nem örülnek ennek az egésznek, még a bevándorlók közül is sokan kinyilvánították, hogy nem ilyen lovat akartak, és ők mégis otthon lennének a legboldogabbak, akkor Soros György miért erőlteti mindenen és mindenkin átgázolva ezt a nyílt társadalom nevű förmedvény világnézetét?
És, hogy okkal tartanak-e Soros Györgytől a kelet-európai kormányok? Csak nézzük szembe a tényekkel: Budapestre egy hét alatt közel százezres tömeget tudott összeszedni, amelyek fele ugyan külföldi volt, de ilyen szempontból még veszélyesebbek is, hiszen nekik itt semmi sem drága!
Soros pedig az álszent, de valóban cuki „jajj, mindenki szeressen mindenkit, mindenki fogadjon el mindenkit, a világ szabad hely, és mindenki mehessen ahova akar, és máris itt a világbéke – és aki nem ezt követi, azt bármi áron meg kell győzni, vagy le kell győzni, mert ártalmas, gonosz, rossz, fújj” szöveggel jó szándékú, de naiv és keveset tapasztalt emberek tömegeit tudja maga mellé állítani. Ők lesznek az aktivisták. Vannak, akik csak örülnek, hogy az emberiség boldogabb jövőjéért civilpolitizálva fontoskodhatnak, akár külföldön is. Vannak, akik földöntúlian boldogok, mert ezért a célért végzik napi munkájukat, a drága Soros úr mondjuk, migráns segítő X szervezetében. Előre a boldog emberiségért, és még pénz is jár érte, ennél erősebb lojalitási kötelék a mai világban kevés létezik…
Sok a miért!

Bertha Szilvia