Tisztelt Miniszterelnök úr!

Valódi hazafias érzelmeiben és az országért érzett felelősségtudatában reménykedve hívom fel figyelmét „Soros és migráns” propagandájuk kártékony voltára, mellyel mára a hirdetett szándékukkal – mely egyezik a miénkkel – pont ellenkező eredményt ért el.

A migráció reális veszélyeit, ebben Soros György és civiljei szerepét a társadalom döntő többsége rég belátta. Pontosabban, régen még látták…

Ennek ellenére, Önök egyre agresszívabban tolták az emberek elé a témát, a nap minden órájába, minden tevékenységükbe belemásztak, utcán, munkahelyen és otthonaikban. Az egyes embertől kizárólagosságot követelő, agresszív politikai pártpropagandára használtak fel egy egész országot érintő veszélyhelyzetet. Kisajátítottak egy olyan témát, amely mindannyiunk közös ügye. Kormányként azt üzenik egyre erőszakosabban: „aki elutasítja a migrációt és Soros Györgyöt, az csak a mi szavazónk lehet”. Nem veszik észre, hogy az üzenet komplementereként akaratlanul is azt sugallják, hogy akinek nem jó az az élet, amit a Fidesz-KDNP az elmúlt 8 évben teremtett, annak nincs más választása, mint „szeretni” Soros Györgyöt és a migránsokat. Biztosan ezt akarták?

Önök nem értik, hogy az emberek mindennapi gondjai közt, kétségtelenül az Önök intézkedéseinek köszönhetően, nem szerepel sem a migráció, sem Soros György civil szervezetei. Sokkal inkább a devizahitelekből maradt adósságválság, a megélhetéshez mindig kevés bérek, a kiszolgáltatottság, az igazságszolgáltatás hiánya, az egészségügy és az oktatás teljes alkalmatlansága. A lét máról holnapra bizonytalansága. Erre azonban Ön és kormánya nem adnak valós választ.

A mindezzel párhuzamosan tapasztalt, a kormányzathoz és az Ön nevéhez fűződő abszurd gazdagodás, a korrupciós vélelmek, a magánérdekeikkel azonosított törvényalkotásuk, a társadalom iránti együttérzés teljes hiánya oda vezetett, hogy milliók az Önök iránt érzett gyűlöletükben, keserűségükben valóban a saját hazájukat is képesek lennének elveszejteni.

Ha Önök választásra kényszerítik őket, hogy a Fidesz Soros és a migránsok nélkül, vagy bárki más, akár Sorossal és a migránsokkal, akkor milliók ez utóbbit választják! Orbán Viktorral és kormányával történő szembenállás ikonikus megnyilvánulásává tették a Soros György és migrációja MELLETTI kiállást. Önök, Miniszterelnök úr!

Ez pedig, az Ön minden valós vagy álságos küzdelme ellenére, a keresztény értékrendű magyar nemzetállam megszűnéséhez vezethet… mert ”nem tudják, mit cselekszenek”.

És ennek felelőssége az Ön nevére ég a történelem útvesztőiben.

Mert az Önök bűnei itt és most történnek, ennek nyomorát itt és most viseli a társadalom, míg a migráció és Soros György egy távoli játszma csupán, az átlagember számára itt és most láthatatlanul.

Ennek következményeit Ön is megtapasztalhatta a kvóta-népszavazás, és az Alaptörvény módosítási szándék kapcsán. Miniszterelnök úr! A teljes országot fenyegető veszélytől nem lehet megvédeni az országot úgy, ha a valós többség nem áll a szándék mögé! Nem lehet! Ezt Önnek is fel kellett már ismernie!

Ha a nép, benne az ellenzékkel, a gyűlölettől nem lát tisztán, akkor az ország felelős vezetőjének kell „felnőttebben” viselkednie. Mi más mutatná jobban egy vezető alkalmasságát, ha nem ez? Mert a gyűl-ölet… akár egy nemzetet is.

Elnök úr! Vessen véget ennek a hideg-polgárháborúnak, a rövid távú pártpolitikai érdekek helyett vegye előre a hosszú távú össznemzeti érdeket. Higgye el, megtérül!

A migráció elleni védelemben és a nemzetállam megtartása ügyében végzett bel- és külpolitikai intézkedéseik támogatásában, miként eddig, úgy ezután is számíthatnak az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles pártra!

A levél szándékának megértésében bízva, maradok tisztelettel:
Bertha Szilvia
elnök